5. Sınıf Türkçe Kazanım Kavrama Testleri

5. Sınıf Türkçe Kazanım Kavrama Testleri

5. Sınıf Türkçe MEB kazanım kavrama testlerinin tamamının PDF dosyalarını ve kazanım kavrama testlerinin çözüm videolarını aşağıdaki başlıklarda bulabilirsiniz.

TEST – 1 (Sözcükte Anlam – 1 – Çok Anlamlılık)

TEST – 2 (Sözcükte Anlam – 2 – Sözcükler Arası Anlam İlişkisi – Söz Sanatları)

TEST – 3 (Kökler ve Ekler)

TEST – 4 (Söz Gruplarında Anlam (Kalıplaşmamış Söz Grupları – Deyimler ve Atasözleri – Özdeyişler))

TEST – 5 (Cümlede Anlam – 1)

TEST – 6 (Parçada Anlam – 1 (Ana Düşünce – Ana Duygu – Konu – Başlık – Yardımcı Düşünce))

TEST – 7 (Ses Bilgisi)

TEST – 8 (Parçada Anlam – 2 (Giriş-Gelişme-Sonuç – Parça Oluşturma – Parça Tamamlama))

TEST – 9 (Cümlede Anlam – 2)

TEST – 10 (Yazım Kuralları)

TEST – 11 (Noktalama İşaretleri)

TEST – 12 (Metin Türleri)

TEST – 13 (Parçada Anlam – 3 (Hikâye Unsurları – Anlatıcı – Gerçek ve Kurgusal Unsurlar – Metin Karşılaştırma))

TEST – 14 (Görsel Okuma)

TEST – 15 (Parçada Anlam – 4 (Ana Düşünce – Ana Duygu – Konu – Başlık – Yardımcı Düşünce))

TEST – 16 (Parçada Anlam – 5 (Karma))

5. SINIF KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ CEVAP ANAHTARI