6. Sınıf Türkçe Kazanım Kavrama Testleri

6. Sınıf Türkçe Kazanım Kavrama Testleri

6. Sınıf Türkçe MEB kazanım kavrama testlerinin tamamının PDF dosyalarını ve kazanım kavrama testlerinin çözüm videolarını aşağıdaki başlıklarda bulabilirsiniz.

TEST – 1 (Biçim Bilgisi – Çekim Ekleri ve Sözcüğün Yapısı)

TEST – 2 (Sözcükte Anlam – 1 / Çok Anlamlılık)

TEST – 3 (Sözcükte Anlam – 2 / Sözcükler Arası Anlam İlişkisi – Söz Sanatları)

TEST – 4 (İsimler – Sıfatlar – İsim ve Sıfat Tamlamaları)

TEST – 5 (Cümlede Anlam – 1)

TEST – 6 (Zamirler)

TEST – 7 (Parçada Anlam – 1 (Ana Düşünce – Ana Duygu – Konu – Başlık – Yardımcı Düşünce))

TEST – 8 (Parçada Anlam – 2 (Ana Düşünce – Ana Duygu – Konu – Başlık – Yardımcı Düşünce))

TEST – 9 (Edat – Bağlaç – Ünlem)

TEST – 10 (Yazım Kuralları)

TEST – 11 (Noktalama İşaretleri)

TEST – 12 (Söz Gruplarında Anlam (Kalıplaşmamış Söz Grupları – Deyimler ve Atasözleri – Özdeyişler)

TEST – 13 (Cümlede Anlam – 2)

TEST – 14 (Parçada Anlam – 3 (Giriş-Gelişme-Sonuç – Parça Oluşturma – Parça Tamamlama))

TEST – 15 (Metin Türleri)

TEST – 16 (Parçada Anlam – 4 ( Hikâye Unsurları – Anlatıcı – Metin Karşılaştırma – Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri))

6. SINIF KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ CEVAP ANAHTARI