7. SINIF TÜRKÇE İÇERİKLERİ

7. SINIF TÜRKÇE KONULARI

1. SÖZCÜKTE ANLAM

 2. CÜMLEDE ANLAM

3. DEYİMLER VE ATASÖZLERİ

7. FİİLLERDE YAPI

8. EK FİİL (EK EYLEM)

6. GEÇİŞ VE BAĞLANTI İFADELERİ

9. PARÇADA ANLAM

10. SÖZ SANATLARI

11. NOKTALAMA İŞARETLERİ

 12. YAZIM KURALLARI

13. METİN TÜRLERİ

14. ANLAMSAL ANLATIM BOZUKLUKLARI

 15. SÖZEL MANTIK VE MUHAKEME

  • Konu Anlatımı
  • Konu Anlatım Videosu
  • Konu Kazanım Testi

16. GRAFİK YORUMLAMA VE GÖRSEL OKUMA