7. Sınıf Türkçe Kazanım Kavrama Testleri

7. Sınıf Türkçe Kazanım Kavrama Testleri

7. Sınıf Türkçe MEB kazanım kavrama testlerinin tamamının PDF dosyalarını ve kazanım kavrama testlerinin çözüm videolarını aşağıdaki başlıklarda bulabilirsiniz.

TEST – 1 (Fiiller – 1 [Fiil Çekim Ekleri (Kip ve Kişi Ekleri) – Anlam Kayması – Fiillerin Anlam Özellikleri]

TEST – 2 (Sözcükte Anlam – 1 / Çok Anlamlılık)

TEST – 3 (Sözcükte Anlam – 2 / Sözcükler Arası Anlam İlişkisi – Söz Sanatları)

TEST – 4 (Fiiller – 2 [Fiil Çekim Ekleri (Kip ve Kişi Ekleri) – Anlam Kayması – Fiillerin Anlam Özellikleri]) 

TEST – 5 (Cümlede Anlam – 1)

TEST – 6 (Fiilde Yapı – Ek Fiiller)

TEST – 7 (Zarflar)

TEST – 8 (Parçada Anlam – 1 (Ana Düşünce – Ana Duygu – Konu – Başlık – Yardımcı Düşünce))

TEST – 9 (Söz Gruplarında Anlam (Kalıplaşmamış Söz Grupları – Deyimler, Atasözleri ve Özdeyişler))

TEST – 10 (Cümlede Anlam – 2)

TEST – 11 (Anlatım Bozuklukları) 

TEST – 12 (Parçada Anlam – 2 (Parça Oluşturma – Parça Tamamlama))

TEST – 13 (Parçada Anlam – 3 (Düşünceyi Geliştirme Yolları – Anlatıcı – Hikâye Unsurları – Metin Karşılaştırma – Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri) 

TEST – 14 (Yazım Kuralları) 

TEST – 15 (Noktalama İşaretleri)

TEST – 16 (Metin Türleri)

7. SINIF KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ CEVAP ANAHTARI