7. SINIF TÜRKÇE MEB KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ

7. SINIF TÜRKÇE MEB KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ

7. Sınıf Türkçe Kazanım Kavrama Testleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmen ve öğrencilerin kullanımı için hazırlandı.

Yıllara göre ayrılmış testleri PDF olarak aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

 Cevap anahtarı listenin altındadır.

2018-2019 7. SINIF TÜRKÇE MEB KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ PDF İNDİR

TEST – 1 (Fiiller – 1 [Fiil Çekim Ekleri (Kip ve Kişi Ekleri) – Anlam Kayması – Fiillerin Anlam Özellikleri])

TEST – 2 (Sözcükte Anlam – 1 – Çok Anlamlılık)

TEST – 3 (Sözcükte Anlam – 2 – Sözcükler Arası Anlam İlişkisi – Söz Sanatları)

TEST – 4 (Fiiller – 2 [Fiil Çekim Ekleri (Kip ve Kişi Ekleri) – Anlam Kayması – Fiillerin Anlam Özellikleri])

TEST – 5 (Cümlede Anlam – 1)

TEST – 6 (Fiilde Yapı – Ek Fiiller)

TEST – 7 (Zarflar)

TEST – 8 (Parçada Anlam – 1 (Ana Düşünce – Ana Duygu – Konu – Başlık – Yardımcı Düşünce))

TEST – 9 (Söz Gruplarında Anlam (Kalıplaşmamış Söz Grupları – Deyimler, Atasözleri ve Özdeyişler))

TEST – 10 (Cümlede Anlam – 2)

TEST – 11 (Anlatım Bozuklukları).pdf

TEST – 12 (Parçada Anlam – 2 (Parça Oluşturma – Parça Tamamlama))

TEST – 13 (Parçada Anlam – 3 (Düşünceyi Geliştirme Yolları – Anlatıcı – Hikâye Unsurları – Metin Karşılaştırma – Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri)

TEST – 14 (Yazım Kuralları)

TEST – 15 (Noktalama İşaretleri)

TEST – 16 (Metin Türleri)

TÜRKÇE CEVAP ANAHTARI