8. SINIF (LGS) TÜRKÇE İÇERİKLERİ

8. SINIF (LGS) TÜRKÇE KONULARI

1. SÖZCÜKTE ANLAM

 2. SÖZCÜKLER ARASI ANLAM İLİŞKİSİ

 3. CÜMLEDE ANLAM

4. DEYİMLER, ATASÖZLERİ VE ÖZDEYİŞLER

7. GEÇİŞ VE BAĞLANTI İFADELERİ

8. CÜMLEDE VURGU

9. FİİLDE ÇATI (EYLEM ÇATISI)

10. CÜMLE TÜRLERİ

11. PARÇADA ANLAM

12. NOKTALAMA İŞARETLERİ

 13. YAZIM KURALLARI

14. ANLATIM BOZUKLUKLARI

15. METİN TÜRLERİ

16. SÖZ SANATLARI

17. GRAFİK YORUMLAMA VE GÖRSEL OKUMA

 18. SÖZEL MANTIK VE MUHAKEME