Category Archives: Genel

Açık Öğretim LİSESİ (AÖL) ve Açık Öğretim Ortaokulu (AOO) Sınav Girişi Nasıl Yapılır?

Açık Öğretim Lisesi ve Ortaokulu (AÖL, AOO) Sınav Girişi Nasıl Yapılır? AÖL online sınav giriş ekranı

Açık Öğretim öğrencileri 25 Şubat’ta saat 09:30’dan itibaren T.C. kimlik numara ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınavlarını olabilecekler. Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan ‘şifremi unuttum’ seçeneğinden veya (MEBİM) “444 0 632” danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebilecekler.

AÖL SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR? 

Açık öğretim Lisesi sitesinde öğrenci girişi yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

Sistem açılır açılmaz öğrenciler kayıtlı oldukları Açık Öğretim Okulu Müdürlüğüne ait Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaptıktan sonra, “Öğrenci Genel Bilgiler” başlığı altında bulunan “Online Sınava Giriş” butonuna tıklayarak, “Online Sınav Giriş Bilgileri Ekranına” giriş yapar.

Sistemde yaşanan yoğunluk nedeni ile AÖL giriş ekranı hata verebiliyor.

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

Açık Öğretim Ortaokulu Sınav Girişi Nasıl Yapılır? 

Açık öğretim ortaokulu web sitesinden öğrenci girişi yapılacak. Ekranın sağında bulanan “Elektronik Sınav” modülü tıklandığında sınavda sorumlu olunan dersler görülecektir. Adaylar ders seçip sınava katılabilecekler.

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU SINAV GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

Açık Öğretim Sınavları Nasıl Yapılacak? MEB Açıkladı!

MEB, 25 Şubat’ta Yapılacak Olan Açık öğretim Ortaokulu ve Açık öğretim Lisesi Çevrim içi Sınavıyla İlgili Detayları Paylaştı.

Çevrim İçi Açık Öğretim Sınavında Bilinmesi Gerekenler:

1. Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için online sınav sistemi 25.02.2021 (saat 09.30’dan) – 01.03.2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.

2. Çevrim içi (Online) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir.

3. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

4. Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.

5. Sorular, soru numarası sırasında ve ekranda bir soru ve cevap seçenekleri yer alacak şekilde gösterilecektir.

6. Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir’ butonu olacaktır.

7. Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

8. Öğrenciler, seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını başlatamayacaklardır.

9. Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır. Sınavı bitirilen derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecektir.

10. Öğrenciler sınavlarını tamamlayamadan oturum herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa bu durumun bir daha tekrarlanmayacağı bir ortamda belirtilen son tarihe kadar “bir defaya mahsus” sınava kaldıkları yerden devam edeceklerdir.

11. Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren öğrenci “Sınava Girdi” sayılacak ve derse ait puanı “Sıfır” olacaktır. Öğrencinin tanımlanan tarih ve saatler içinde mevcut derslerinden sınava katılmaması hâlinde katılmadığı ders/derslerden “Sınava Girmedi” olarak işlem yapılacaktır.

12. Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir.

13. Öğrenciler, sınav sırasında basılı ya da dijital herhangi bir bilgi kaynağı kullanmayacaklardır. 14. Öğrenciler, sınav sırasında sınav sistemi ekranına ilişkin herhangi bir şekilde ekran görüntüsü alma, görüntü kaydetme, görüntü aktarma, kopyalama ya da yazdırma gibi işlemler yapmayacaklardır. Öğrencinin sınav sırasında ekran dışına çıkması durumunda sınavı sonlandırılarak geçersiz sayılacaktır.

DEĞERLENDİRME

1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILMASI

1. Öğrencilerin sınavı;

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girmek,

b. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi ya da öğrencinin başkası adına soruları cevaplaması, öğrencinin sınavı teknik hilelerle (ekran karartma, ekran kilitleme, vb.) duraklatması ya da sınavın güvenliğini ve akışını etkileyecek herhangi bir eylemde bulunması veya öğrencinin sınav sırasında ekran dışına çıkması,

c. Sınav kurallarının ihlal edilmesi,

ç. Öğrencinin, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için daha önce yapılan sınavlara katılmış olması durumlarında geçersiz sayılacaktır.

Açık Öğretim Çevrim İçi Sınav Tanıtım Videosu

Açık Öğretim Ortaokulu Çevrim İçi Sınav Giriş Ekranı

Açık Öğretim Lisesi Çevrim İçi Sınav Giriş Ekranı

Lgs Şubat Ayı Örnek Soruları Yayınlandı!

LGS KAPSAMINDA MERKEZİ SINAVA KATILACAK ADAYLAR İÇİN ŞUBAT AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI

LGS KAPSAMINDA MERKEZİ SINAVA KATILACAK ADAYLAR İÇİN ŞUBAT AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav’a yönelik olarak üçüncü soru paketi öğrencilerin kullanımına açıldı. Şubat ayı örnek soruları ile beraber bugüne kadar 970 örnek soru 8. sınıf öğrencileri ile paylaşılmış oldu. 

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav’a yönelik olarak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından beri her ay örnek sorular yayımlanmaya devam ediyor.  Bu yılki ilk örnek soru paketi 2 Aralık 2020, ikinci örnek soru paketi ise 6 Ocak 2021’de 8. sınıf öğrencileri ile paylaşıldı.  

Şubat ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor. Şubat ayı örnek soruları ile beraber bugüne kadar 8. Sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 970’e ulaştı. 

 Örnek sorular, 6 Haziran 2021’de gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav’a yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edecek. 

Şubat ayı Sayısal Bölümü Örnek Soru Kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

Şubat ayı Sözel Bölümü Örnek Soru Kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

Köy Okulları 15 Şubat’ta, İlkokullar ile 8 ve 12. Sınıflar 1 Mart’ta Açılacak!

Köy Okulları 15 Şubat’ta, İlkokullar ile 8 ve 12. Sınıflar 1 Mart’ta Açılacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyla ilgili açıklamaları:

Uzaktan eğitimin temeli olan internete erişimdeki sınırlılığı dikkate alarak köy okullarında 15 Şubat’ta eğitim öğretimin başlamasını tamamladık. Ancak vaka artışı yaşanması halinde yeniden ara verilebilecek.

Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart’tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak.

Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart’tan itibaren il bazında öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar sürdürülecek.

MEB İl Milli Eğitim Müdürlükleri Arası Kısa Film Yarışması Düzenliyor!

MEB İl Milli Eğitim Müdürlükleri Arası Kısa Film Yarışması Düzenliyor!

İl Millî Eğitim Müdürlükleri Arası Kısa Film Yarışması başlıyor.

Öğrenci, öğretmen, yardımcı personel, eğitim yöneticisi ve akademisyenlerin el ele vererek oluşturacağı takımlar su tasarrufuna dikkat çekecek.

Ayrıntılı bilgi ogm.meb.gov.tr’de

http://ogm.meb.gov.tr/

Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan Öğrencilere Tablet Müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan Öğrencilere Tablet Müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere son dakika müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet dağıtımında öğrencilere yeni müjdeyi verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim süresince dağıtımına devam edilen tabletler için yeni hedefi duyurdu. Bakan Selçuk, Şubat ayında 100 bin tabletin dağıtılacağını açıkladı.

ŞUBAT’TA 100 BİN

Bakan Selçuk sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

Tablet dağıtımlarında her hafta daha çok öğrencimize ulaşmanın sevincini yaşıyoruz.

 Ocak ayı bitmeden söz verdiğimiz gibi 500.000 tabletin dağıtımını tamamladık.

Yeni hedefimiz, Şubat’ta 100 bin tableti daha çocuklarımıza ulaştırmak.

Hep birlikte daha fazlasını başaracağız.

BİLİM KURULU YÜZ YÜZE EĞİTİM 15 ŞUBAT’TA DEĞİL, 15 MART’TA AÇILABİLİR AÇIKLAMASI

BİLİM KURULU YÜZ YÜZE EĞİTİM 15 ŞUBAT’TA DEĞİL, 15 MART’TA AÇILABİLİR!

Bilim Kurulu, yüz yüze eğitimin başlaması için 15 Şubat’ın erken olduğunu düşünüyor. Sürecin ilerleyişine göre yüz yüze eğitimin 15 Mart’ta başlaması görüşü ağırlık kazandı. 

Kurul, öğretmenler aşılanmadan okulların açılmaması gerektiğini belirtti.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü “Oku-Yorum” Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi Başlattı!

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü “Oku-Yorum” Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi Başlattı!

“Oku-Yorum” Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi tüm Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip okullarında uygulanmak üzere hayata geçirilmektedir.

2023 Eğitim Vizyonu’nda aklıselim, kalbiselim, zevkiselim sahibi öğrencilerin yetiştirilmesi eğitim sisteminin bir hedefi olarak görülmektedir. Sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler ile bilim ve teknoloji alanındaki yenilikler, iletişim imkânlarının artması nedeniyle belirtilen hedefe ulaşabilmeleri öğrencilerin okuma kültürünün geliştirilebilmesine bağlıdır. Okuma kültürü kazanan ve gelişen öğrenciler hayatı anlama ve anlamlandırmayı daha sağlıklı yapabileceklerdir.Öğrencilerimizin okuyan, düşünen, yorumlayan, eleştiren, medeniyetimizin kültürel mirasını değerlendirebilen, zenginleştiren ve yaygınlaştıran; okumayı bir yaşam biçimi hâline getiren, arkadaşlarıyla kültürel zeminde yeni bağlar kuran bireyler olarak yetişmelerini sağlamak ve onların bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, edebi ve meslekî gelişimlerine çok yönlü katkıda bulunmak amacıyla uygulanmak üzere hayata geçirilmektedir.

“Oku-Yorum” Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi Uygulama Projesine Ulaşmak için tıklayınız.

MEB YABANCI UYRUKLU ÖĞRETMENLERİN TÜRKÇE YETERLİKLERİNİ ÖLÇMEK İÇİN SINAV HAZIRLIKLARI BAŞLATTI

MEB YABANCI UYRUKLU ÖĞRETMENLERİN TÜRKÇE YETERLİKLERİNİ ÖLÇMEK İÇİN SINAV HAZIRLIKLARI BAŞLATTI

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye’de görevlendirilen yabancı uyruklu öğretmenlerin Türkçe yeterliklerinin ölçülmesi için sınav düzenleme hazırlıklarına başladıklarını belirterek, çalışmayı öncelikle Fransa’dan görevlendirilecek öğretmenlerin Türkçe okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla yürüteceklerini, ardından tüm yabancı öğretmenlere uygulanmasını sağlayacaklarını bildirdi. 28 Ocak 2021 10:46 Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlığın e-sınav merkezlerinin kapasitesinin artırılması hazırlıklarını ve bu merkezlerde yürütülecek dört beceride Türkçe yeterliliklerinin ölçülmesine yönelik yeni planlamalarını açıkladı.  Bakanlık olarak 2019’da yeni bir uygulama başlatarak ilk kez okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört beceride Türkçe sınav pilot çalışması başlattıklarını hatırlatan Selçuk, bu amaçla; Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kütahya, Konya, Muğla, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa olmak üzere 15 pilot ilde e-sınav merkezinde dil laboratuvarları kurularak ilk pilot uygulamayı 7. sınıf öğrencileri için Mart-Nisan aylarında gerçekleştirdiklerini anlattı.  Selçuk, pilot uygulamanın sonuçlarını geçen yıl Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin 11. raporu olarak “Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı: Pilot Çalışma Sonuçları” adıyla kamuoyu ile paylaştıklarını dile getirdi.İlkokul 4, ortaokul 7 ve lise 11. sınıf öğrencilerine yönelik dört beceride Türkçe ölçme pilot çalışmalarının 7. sınıf seviyesini 2019’da başarıyla tamamladıklarını hatırlatan Selçuk, projenin 4 ve 11. sınıflara yönelik aşamasını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelediklerini belirterek, “Bu çalışmaları 2021’de 81 ilde uygulayacağız. 2020’de bu amaçla 52 e-sınav salonunu Türkçe dört beceride sınav yapacak şekilde kurduk. Bu yılın sonuna kadar e-sınav salon sayısının artırılması kapsamında 81 ilde yaklaşık 400 e-sınav merkezinde Türkçe dört beceride sınav yapılabilecek duruma geleceğiz. Böylece bu uygulamaya 81 ilde yaygınlaştırma imkanımız olacak.” bilgisini paylaştı.  Yetişkinler için dört beceri Türkçe ölçme Bakan Selçuk, dört beceride Türkçe ölçme sınavlarına ilişkin yeni bir çalışma yapacaklarını bildirdi.”Çalışma kapsamında planlanan yeni bir uygulama olarak 16 yaş ve üzeri bireylerin ana dili olarak Türkçe dört temel dil beceri seviyelerini ölçebilmek amacıyla test geliştirme çalışmalarına da başladık.” diyen Selçuk, alanında uzman akademisyenler ve Bakanlık uzmanlarının katılımıyla 10-12 Şubat 2020’de Ankara’da kapsamlı bir çalıştay gerçekleştirdiklerini aktardı. Ziya Selçuk, bu kapsamdaki çalışmaların test uygulamalarını bu yıl tamamlamayı ve 2022’de yaygın bir şekilde uygulanabilir hâle getirmeyi hedeflediklerini belirtti.  Yabancılara yönelik Türkçe dil yeterliliklerine yönelik çalışma başlatıldı “Yabancıların Türkçe yeterliklerinin değerlendirilmesi için de çalışma da başlattık.” bilgisini paylaşan Selçuk, şöyle devam etti: “Bu kapsamdaki çalışmayı öncelikle Fransa’dan ülkemizdeki okullarda çalışmak üzere görevlendirilecek öğretmenlerin Türkçe okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla başlattık. Bu çalışma kapsamında geliştirilecek sınavın herhangi bir ülkeden Türkiye’ye görevlendirilecek tüm yabancı öğretmenlere uygulanabilecek nitelikte olmasını hedefliyoruz. Böylece ülkemizde görev yapacak yabancı uyruklu çalışanların Türkçe yeterliklerinin hangi düzeyde olduğunu belirlemeye yönelik bir sınav hizmeti sunabileceğiz. Bu kapsamda yapılacak sınav A1’den C1’e kadar olan tüm dil seviyelerini kapsayacaktır. Bu çalışma da 2021 yılında tamamlanacaktır. ” Bakan Selçuk, MEB olarak nihai hedeflerinin bir taraftan kendi öğrencilerinin dört beceride Türkçe yeterliliklerini ölçüp iyileştirilmesi ile ilgili gerekli destekleri sağlarken diğer taraftan ALTE (The Association of Language Testers in Europe) gibi uluslararası farklı kuruluşlar tarafından da tanınan yabancılara yönelik dört beceride Türkçe yeterlilikleri ölçme sınavı yapabilmek olduğunu söyledi. ALTE’nin organize ettiği etkinliklerle üye kurumların değerlendirme standartlarına uyum sağlamalarını teşvik ettiğini, denetiminden geçen kurumların dil sınavlarını onayladığını anlatan Selçuk, şunları kaydetti: “MEB, başta Dört Beceride Türkçe Sınavı olmak üzere dil becerilerine odaklanan değerlendirmeleriyle birlikte 2019’da ALTE’ye kurumsal üyelik başvurusu yapmış ve 9 Ekim 2019 itibarıyla ALTE kurumsal üyelerinin arasında yerini almıştır. MEB’in 2021 yılındaki hedefi, Dört Beceride Türkçe Sınavının yapısını ALTE’nin standartlarıyla tamamen uyumlu hâle getirerek ALTE onayı almak (Q-Mark) ve ALTE’nin tam üyeleri arasında yer almaktır. Bu süreçlerde büyük emek veren Bakan Yardımcım Mahmut Özer’e, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı çalışanlarına çok teşekkür ediyorum.  Ayrıca, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk, Bakan Müşavirleri Emine Eroğlu ve Hayri Eren Suna ile Bakanlık çalışanlarımıza ve dış paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

MEB’den Liselerde Yapılacak Yüz Yüze Sınav Tarihi Açıklaması

MEB’den Liselerde Yapılacak Yüz Yüze Sınav Tarihi Açıklaması

Liselerde 2. dönem gerçekleştirilecek sınavlar için MEB’den açıklama geldi.

Sevgili Gençler;Okullarda yapılacak yazılı sınavların kapsamı ile ilgili merakınızın farkındayız.Sınavlarınız, okullarınıza döndüğünüzde 1 Kasım tarihine kadar işlediğiniz konuları kapsayacak şekilde yapılacak. Şimdiden hepinize başarılar diliyoruz.
« Önceki Yazılar