DİLEK KİPLERİ

Haber Kipleri

Dilek Kipleri

1. Gereklilik Kipi (-malı/-meli)

2. İstek Kipi (-a/-e)

3. Şart Kipi (-sa/-se)

4. Emir Kipi (-)

Fiillerde Olumsuzluk

Fiillerde Anlam Kayması

Fiil Kişi (Şahıs) Ekleri