fiil çekim ekleri

FİİL ÇEKİM EKLERİ
(KİP VE KİŞİ EKLERİ)

Çekimli Fiil Nedir?

Kip ve kişi eki almış fiillere çekimli fiil denir.

Okumak           Mastar Fiil

Okuyorum        Çekimli Fiil       

Yürümek           Mastar Fiil

Yürümelisin       Çekimli Fiil

KİP NEDİR?

Haber Kipleri
1.a. Görülen (Bilinen) Geçmiş Zaman        (-dı,-di,-du,-dü,-tı,-ti,-tu,-tü)

Haber Kipleri
1.b.  Duyulan (Öğrenilen) Geçmiş Zaman (-mış,-miş,-muş,-müş)

Haber Kipleri
2. Şimdiki  Zaman (-yor)

Haber Kipleri
3. Gelecek Zaman (-acak,-ecek)


Haber Kipleri
4. Geniş Zaman         (-r,-ar,-er,-ır,-ir,-ur, -ür)