fiillerde olumsuzluk

FİİL ÇEKİMLERİNDE OLUMSUZLUK

Haber Kipleri

Dilek Kipleri

Fiillerde Anlam Kayması

Fiil Kişi (Şahıs) Ekleri